Garantiniai įsipareigojimai
Esame atsakingi už mūsų produkcijos kokybę. Jeigu per 1 metus atsiranda gamybinių defektų, mes teikiame garantinio aptarnavimo paslaugas, remontuojame arba pakeičiame brokuotas duris į naujas, arba grąžiname pinigus.
Dėmesio! Durys su mechaniniais pažeidimais negrąžinamos ir nekeičiamos, todėl atsiimdami prekę įdėmiai ją tikrinkite.
Jeigu įsigijote duris neužsisakydami durų bloko rinkimo ir montavimo paslaugų, tai jų kokybę tikrinkite iki vyrių ir užraktų montavimo. Durys, išpjautos pagal furnitūrą, o taip pat turinčios kitų negamybinių defektų, yra nekeičiamos ir negrąžinamos. (Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo.)
Standartines duris jūs galite grąžinti arba pakeisti į kitas per 14 dienų po jų įsigijimo, jeigu nei durys, nei gamybinė pakuotė nėra pažeistos ir yra mokėjimo dokumentas.

Faneruotų durų natūraliu lukštu  gali skirtis lukšto pločiai, piešinys, atspalviai, kadangi natūralaus lukšto  tokios savybės ir tai nelaikoma gamykliniu broku. Taip pat nelaikoma gamykliniu broku varčios nuokrypiai nedidesni nei 7 mm/2m ilgio varčioje.
Vidaus durų transportavimas, laikymas, montavimas ir eksploatavimas
1. Vidaus durų laikymas
1.1 Durų varčias būtina laikyti gamyklinėje pakuotėje.
1.2. Laikant duris turi būti sudarytos sąlygos, kad jos būtų apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų, sutepimų, drėgmės, kritulių, tiesioginių saulės spindulių, žemesnės nei 5 oC ir aukštesnės nei 40 oC temperatūros poveikio. Negalima laikyti durų šalia šildymo prietaisų. Laikymo sąlygos turi užtikrinti gaminių drėgmės normą.
1.3. Norint išvengti durų varčių deformacijos, jas reikia laikyti vertikaliai sausoje gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje santykinis oro drėgnis yra 30–60 %.
2. Vidaus durų transportavimas
2.1. Durys transportuojamos visomis transporto priemonėmis pagal galiojančius reikalavimus.
2.2. Durys turi būti transportuojamos konteineriuose, ant specialių padėklų arba kitų prietaisų, kurie apsaugos jas nuo pažeidimų, drėgmės, kritulių, tiesioginių saulės spindulių.
2.3. Transportuojant durų blokai turi būti pastatyti vertikaliai teisingomis stabiliomis eilėmis, tuomet stiklinimas turi būti išdėstytas transporto judėjimo kryptimi.
2.4. Durų varčios be stiklinimo, o taip pat ir durų staktos bei jų praplatinimai gali būti transportuojami horizontalioje padėtyje ant padėklų.
2.5. Pernešti duris reikia laikant rankose arba panaudojus papildomas mechanines priemones (pvz., vežimėlį), ant kurių jos turi būti stabiliai pritvirtintos. Griežtai draudžiama pakuotes vilkti, mėtyti, vartyti.
3. Montavimas į durų angą
3.1. Durų blokas turi būti montuojamas mokytų specialistų, turinčių atitinkamą kvalifikaciją.
3.2. Durų blokas turi būti montuojamas patalpoje, kurioje santykinis oro drėgnis yra 30–60 %, o oro temperatūra nuo 5 iki 40 oC.

Montuojanti įmonė neprivalo matuoti oro drėgnumo ir patalpų temperatūros montavimo metų .Pilnai rėmėsi ir pasitiki kliento duomenimis. Atsakomybė  dėl patalpų drėgnumo ir temperatūros atitenka pirkėjui.

3.3. Rekomenduojama, kad patalpoje (kurioje bus montuojamos) durys pastovėtų 3–4 dienas iki montavimo. Tuomet susilygins drėgnio ir temperatūros parametrai.
3.4. Montuojant durų staktą gali būti naudojamos montavimo putos. Draudžiama naudoti cemento mišinius, o taip pat vandens pagrindo mišinius, kad stakta neišsikraipytų.
4. Furnitūros montavimas, stiklinimas
4.1. Kad nepatektų drėgmės, užraktų, vyrių ir kitos furnitūros montavimo vietas iš karto apdorokite pokostu arba kitais konservantais, bet labai atsargiai – jie neturi patekti ant lakuoto paviršiaus.
4.2. Stiklas įdedamas į plyšį ant varčios – stiklinant šarvuotąsias duris, o įsprūdinėse duryse stiklas montuojamas į angą ir vėliau fiksuojamas vinimis.
5. Vidaus durų eksploatavimas ir priežiūra
5.1. Vidaus durys turi būti eksploatuojamos patalpų viduje, kai oro drėgnis yra 30–60 %, o temperatūra nuo 5 iki 40 oC. Beje, neleistina, kad šie parametrai labai svyruotų.
5.2. Eksploatuojant durų varčias, staktas, apvadus neturi būti naudojami mechaniniai jų poveikio metodai, galintys juos mechaniškai pažeisti.
5.3. Duris plauti vandeniu ir vandens pagrindo plaunamosiomis priemonėmis draudžiama. Drėgmės lašai visiškai nenuteka nuo durų varčios ir susikaupia dekoratyvaus profilio zonose. Po truputį drėgmė prasiskverbia į medieną, todėl ši išbrinksta, durys deformuojasi, skilinėja ir atšoka lakas.
5.4. Prižiūrint gaminius ir norint, kad jų paviršius blizgėtų bei atrodytų gaiviai, galima naudoti visų tipų purškiklius, skirtus mediniams baldams prižiūrėti (atsižvelgiant į purškiklių naudojimo rekomendacijas).
5.5. Eksploatuojant duris negalima jų atidaryti ir uždaryti taip, kad būtų pažeista durų varčia, stakta, apvadas, apdailos medžiaga ir lako paviršius.
6. Gamintojo garantijos
6.1. Gaminio išvaizdą ir komplektiškumą pirkėjas gali patikrinti pirkdamas duris, kol nėra sumontuota furnitūra. Vėliau pretenzijos dėl išvaizdos ir komplektavimo nepriimamos.
6.2. Gamintojas pasilieka teisę neinformuodamas keisti savo gaminių technologiją ir dizainą.
6.3. Gaminių eksploatavimo garantinis terminas – 12 mėnesių nuo pirkimo dienos. Garantinio laikotarpio metu pardavėjas garantuoja gaminių remontą arba jų pakeitimą, jeigu vartotojas laikosi sąlygų, išvardytų galiojančios eksploatacijos instrukcijos 1, 2, 3, 4, 5 punktuose. Kitu atveju garantija gaminiams nesuteikiama.Po durų sumontavimo atsiradusiems pažeidimams-įbrėžimams garantiją netaikoma.
6.4. Dėl pretenzijų vartotojas kreipiasi tiesiai į prekybos organizaciją, kurioje įsigijo mūsų produkcijos, pateikdamas galiojančias „Eksploatacijos instrukcijas“ ir Sąskaitą-faktūrą arba KPO orderį.
Dėkojame, kad įsigijote mūsų produkcijos!

Leave a comment